G-B7N2H7TNZP
top of page

Yapay Sinir Ağları

YSA beynin bir simülasyonu gibi görünmektedir. Yani bu sistemde de nöronlar vardır. Bu nöronlar birbirlerine bilgi taşır ve aktarırlar. Ayrıca, bir beyin similasyonu için bu nöronların düğümlerle bağlanması gerekir. Bu durum için de bazı kriterler vardır. İlk ön koşul, nöronların iki seçeneğe sahip olmasıdır; bilgiyi iletmek ya da iletmemek (McCulloch ve Pitts, 1943). Bu iki yönlü seçeneğe Boolean mantığı denir. İkinci ön koşul, her nöron için bir eşiğin olmasıdır. Bilgiyi başka bir nörona iletmek için o eşiğin üzerinde olmaları gerekir. Eşiği geçtikten sonra ise nöron bilgiyi başka bir nörona iletir, önceki nöron bir sonraki nöronu aktive eder. Son belirtim bir ön koşul değildir. Yine de YSA'ların önemli bilgisidir. Bu kriterlerin bir öğrenme sistemi vardır. Bu yüzden buna 'Yapay' denir. Zimbra, Ghiassi ve Lee (2016), Twitter kullanıcılarının markalar hakkında tweet atarken fikirleri tercih ettiklerini fark ettiler. Bu bilgi çok önemlidir. Çünkü 140 karakterlik bir kısıtlama olduğu için normal tweetler için duygusal analiz (Sentiment Analysis) kullanmak zor olabilir. Bu nedenle Twitter kullanıcıları tweetlerinde kişisel görüşlerini tercih etmemektedir. Nihayetinde, markayla ilgili Twitter verilerini kullanarak araştırma yapılmıştır. Çalışma, bu verileri test etmek için yapay sinir ağlarını tercih edilmiştir. Testlerinin sonucunda, önerilen yaklaşımın bu son teknolojik sistemlerden hem üç sınıflı hem de beş sınıflı tweet duyarlılığı sınıflandırmasında geniş marjlarla daha iyi performans gösterdiği ispatlanmıştır.

bottom of page