G-B7N2H7TNZP
top of page

Veri Mahremiyeti ve Güvenliği

Bu konu  hakkında bazı akademisyenleri görüşlerine yer verelim. Pazarlamada veri gizliliğinin rolü (Martin ve Murphy, 2017) şu sözlerle verilmiştir; kişiselleştirme, firmalar açık (gizliye karşı) bilgi toplama kullandıklarında daha fazla tıklamaya yol açar (Aguirre ve diğerleri, 2015). Bleier ve Eisenbeiss (2015), "çevrimiçi yeniden hedefleme reklamcılığı bağlamında, bu araştırma, güvenin kişiselleştirmenin tıklama üzerindeki etkisini yumuşattığını göstermek için bir pilot test (yarı deneysel alan çalışması) ve bir laboratuvar deneyi kullandıklarını belirtmişlerdir. Sen ve Borle (2015) ise, veri ihlali riskinin sektöre göre değişebileceğini. Daha fazla bilgi teknolojisi (BT) güvenliğine yatırım yapılması, ihlal olasılığını artırdığını söyleyerek bu konuyu ayrı bir anlam katmışlarıdır. Acquisti, John ve Loewenstein'a göre (2012) ise, insanlar, başkalarının kendi bilgilerini paylaştıklarına inandıklarında daha hassas bilgilerini ifşa etmeye meyillidirler. Bulut bilişim, veri güvenliğinin önemli bir yönüdür (Kaufman, 2009). NIST, bulut bilişimi, minimum yönetim çabası veya hizmet sağlayıcı etkileşimi ile hızla sağlanabilen ve serbest bırakılabilen, ortak bir yapılandırılabilir bilgi işlem kaynakları havuzuna (örneğin, ağlar, sunucular, depolama, uygulamalar ve hizmetler) her yerde, uygun, isteğe bağlı ağ erişimi sağladığını söyleyerek tanımlanabilir (Mell ve Grance, 2011; Sun ve diğerleri, 2014). Bir çalışma, Unutulma hakkı, GDPR uyumluluğu gözünde süreç madenciliğini uygulamak için bir vaka çalışması olarak kullanılmıştır (Zaman & Hassani, 2021). Bu çalışma için süreç madenciliğini kullandılar. Çünkü PM, uyumluluk analizi için iyi bir seçimdir (de Carvalho ve diğerleri, 2020).

bottom of page