G-B7N2H7TNZP
top of page
Image by Patrick Fore

Tasarım

Nedir?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Tasarım mevzuatı ile ürünlerin görünümdeki yenilikler ve farklılıklar korunur. Tasarımlar, tescil yolu ile ulusal ve uluslararası alanda koruma altına alınır.

Regis Neler Yapar?

Regis, tasarım başvurusu süreçlerinizi yürütür ve tasarımlarınızı tescil yolu ile korur. Tasarıma ilişkin itiraz, dava, devir, lisans, yenileme, değerleme gibi ek işlemleri tamamlar. Üçüncü kişilerin tasarımdan haksız yararlanmasının önüne geçecek tedbirleri alır.

Başvuru ve Tescil

Başvuru ve Tescil

icon-04.png
Nedir?

Tasarımların koruma altına alınması için Tescil işlemi Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yapılacak başvuru ile gerçekleşir. Koruma kapsamında tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine ait olur ve üçüncü kişiler tasarım sahibinin izni olmadan tasarıma ilişkin hakları kullanamazlar. Tescil edilen tasarımlar 5 yıl süre ile korunur, yapılan yenilemeler ile bu süre 25 yıla kadar uzatılabilir.

Regis Neler Yapar?

Regis tasarımınızın tesciline ilişkin başvurunuzu ihtiyaçlarınızı gözeterek ve mevzuatta yer alan adımları dikkatle takip ederek tamamlar. Tasarımınız başvuru tarihinden itibaren korunur, sürecin her adımı raporlanır. Başvurunuza yöneltilebilecek itirazlar incelenir ve başvurunun tescil ile sonuçlanabilmesi için gerekli adımlar atılır. Mevcut tasarımlarınınızın koruma süresinin uzatılması amacıyla yenileme TÜRKPATENT bünyesinde işlemlerini gerçekleştirir.

Regis, tescil başvurunuza yapılmış itirazların değerlendirilmesi sürecinde aktif rol alarak tescilin korunması için gerekli süreçleri yönetir. Ayrıca Regis, tasarımınızın korunması için yapılan tescil başvurularına yönelik itiraz süreçlerinde aktif rol alarak itirazların uyuşmazlık aşamasına varmadan, verimli ve efektif olarak çözülmesi süreçlerini yönetir.

İtiraz

Nedir?

Başvuru sahipleri, TÜRKPATENT tarafından tescil taleplerine ilişkin verilen kararlara itiraz edebilecekleri gibi, üçüncü kişiler de tasarımın tescili için yapılan başvuruya itirazda bulunabilirler. İtirazlar TÜRKPATENT bünyesindeki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.

İtiraz
Regis Neler Yapar?
Uyuşmazlık Çözümü

Uyuşmazlık Çözümü

Nedir?

Tasarım hakkına ilişkin ortaya çıkan temel uyuşmazlıklar, TÜRKPATENT’in itirazlara ilişkin kararlarına karşı iptal davası yoluna gidilmesi, tescil edilmiş bir tasarım tescilinin hükümsüzlüğünün talep edilmesi veya tasarım hakkının ihlalinden doğan uyuşmazlıklardır. Bunlar yanında, tasarım hakkının ticari kullanımından doğan uyuşmazlıklar da uyuşmazlık çözümü kapsamında değerlendirilmektedir.

Regis Neler Yapar?

Regis, tescil başvurusu sürecini bütünsel bir yaklaşımla ele alarak bu kapsamda yapılan itirazlara ilişkin verilen kararların iptali için Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde görülecek dava süreçlerini yürütür. Tescil edilmiş tasarımlara yönelik hükümsüzlük taleplerine ilişkin uyuşmazlık ve dava süreçlerini yönetir. Tasarım hakkına tecavüzden doğan davalar, tecavüzün önlenmesi, durdurulması ve kaldırılması, maddi, manevi ve itibar tazminatı taleplerine ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirir. Tasarım hakkının ticari kullanımından doğan uyuşmazlıkların dava ve alternatif çözüm yolları seçenekleri değerlendirilerek verimli ve etkili yöntemlerle çözümü nü gerçekleştirir.

Uluslar Arası Tescil

Nedir?

TÜRKPATENT nezdinde tescil edilen tasarımların yurtdışında korunmasını sağlamak amacıyla sıklıkla başvurulan üç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan en sık başvurulanı WIPO Uluslararası Bürosu’na aracılığı ile yapılacak başvuru kapsamında birden fazla ülkede koruma elde etmektir. Bunun yanında Topluluk Tasarımı tescili talep edilerek Avrupa birliği ülkelerinde de tasarımın korumasını elde etmek mümkündür. Yine koruma talep edilen ülkelere bireysel başvurda bulunmak da tercih edilebilecek seçeneklerden biridir. Başvuru kolaylığı sağlayan diğer bölgesel sistemler de (BENELUX, Euroasian Patent Ofisi, ARIPO) tasarımın kullanım alanlarına göre değerlendirilmelidir.

Regis Neler Yapar?

Regis, ihtiyaçlarınızı dikkate alarak tasarımınız için en uygun koruma alanının belirlenmesine yardımcı olur. Belirlenen alan veya alanlarda koruma sağlanabilmesi için gerekli başvuru, yenileme ve itiraz işlemlerini özenle yürütür. Bu alanlarda yer alan benzer tasarımlara veya gerçekleşen tecavüzlere karşı gerekli tedbirleri alır.

Uluslararası Tescil
Devir ve Lisans

Devir ve Lisans

Nedir?

Tasarım ancak gerçek kişiler tarafından tasarlanabilir, tasarımcı gerçek kişi olmalıdır. Ancak tasarıma ilişkin hak sahipliği gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilir. Tasarıma ilişkin mali haklar devredilebilir, kullanım yetkisi veren lisanlama faaliyetleri ile basit veya tam ruhsat verilmesi söz konusu olabilir.

Regis Neler Yapar?

Regis tasarıma ilişkin mali hakların devri, lisanslama ve franchise sözleşmelerini düzenler, hak sahibi ve paydaşların tasarımdan kaynaklanan haklarının optimum düzeyde korunması ve aynı zamanda tasarımın ticari hayata kazandırılmasına yönelik sözleşmesel süreçleri mevzuata uygun olarak yürütür.

bottom of page