G-B7N2H7TNZP
top of page

VERBİS

Güncelleme tarihi: 13 Ara 2021Blog yazımızda

1) VERBİS kaydı hakkında bilinmesi gerekenler,

2) Kayıt tarihi geçmeden önce alınması gereken aksiyonlar yer almaktadır.


1) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlularının, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS’e) kayıt olması gerekmektedir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlularından aşağıdaki şartları sağlayanlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmalıdır:

· Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

· Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

· Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

· Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

Yukarıdaki şartları sağladığı halde, VERBİS’e kayıt olmayanlar hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 39.337 TL’den 1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası verileceğine hükmedilmiştir.

Yine aynı maddenin üçüncü fıkrasında birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi halinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacağı ve sonucun Kurula bildirileceği düzenlenmiştir.


2) VERBİS’e kayıt esnasında toplanan ve işlenen veriler, hukuki gerekçeleri, işleme amaçları, saklama ve aktarım hali, idari ve teknik veri güvenliği tedbirlerinin özenle belirlenmesi; doğru ve güncel biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Sadece VERBİS’e kayıt olmak, veri sorumlusunun tüm yükümlülüklerinin yerine getirildiği anlamına gelmez.

VERBİS kayıt danışmanlığı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmek Regis ile bir tık yakınınızdadır. Daha ayrıntılı bilgi için:

iletisim@regispatent.com

Комментарии


bottom of page