G-B7N2H7TNZP
top of page

Neden Patent Almalıyım?


Buluşlarınızın yasal olarak korunmasını sağlamak için patent koruması kritiktir. Latince “Patere” kökünden gelen patent kelimesi, açık olmak anlamına gelir. Bilindiği kadarıyla, patent kavramı, eski Yunan şehri Sybaris’te yeni ve lezzetli bir yemek yapıldığında bu yemeği başka aşçıların yapması önlenmesi ve yemeği bulan aşçının, yemeğin ticari karından faydalandırılması olarak ortaya çıkmıştır. Böylece, aşçıların motivasyonu ve aralarındaki rekabet artırılarak yeni yemeklerin (buluşların) yapılması sağlanmıştır.


Günümüzde ise patent, kanuni sınırlamalar dışında kalan buluşların korunmasına ilişkin olup hak sahibinin buluşunun 3.kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullanılmasını engellemektedir. Buluşun gerçekleştirilmesi durumunda patent isteme hakkı doğmaktadır. Buluş sahibi ve haleflerine ait olan bu hak, devredilebilmektedir. Patent belgesinin alınmasından sonra ise patent hakkı doğmaktadır.


Patent hakkı inhisari nitelikte bir hak olduğundan buluş sahibi, patent konusu ile ilgili tasarruf işlemlerini gerçekleştirebilirken üçüncü kişilerin izinsiz olarak patent konusunu kullanmalarını engelleyebilmektedir. Böylece, buluşunuzun patent hakkının süresi boyunca üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engelleyerek yalnız kendiniz kullandığınız buluş sayesinde elde edilecek tüm ticari karın sahibi olabilirsiniz.


Bununa birlikte, patent hakkı mutlak bir hak olduğundan herkese karşı ileri sürmeniz mümkün olacaktır. Ancak, zaman yönünden sınırlı olduğundan Sınai Mülkiyet Kanunda düzenlenmiş olan 20 yıllık koruma süresi sonra erdiğinde buluşun kullanılmasında kamu yararı olduğundan patent hakkı sona erer.


Öte yandan, patent hakkı hukuki işlemlere konu olabildiğinden başkalarına devredebileceğiniz gibi lisans konusu edebilir, rehin verebilir ya da teminat olarak gösterebilirsiniz. Ayrıca, miras yoluyla intikal eden bir hak olduğu unutulmamalıdır.

Patentiniz için lisans vermek istediğinizde inhisarı lisans ve inhisari olmayan lisanstan birini, tercih etmeniz mümkündür. İnhisari lisans verilmesi durumunda, lisans alan kişi dışında lisans veren dahil kimse ilgili hakkı kullanamayacaktır. Ancak, inhisari olmayan lisans verilmesi durumunda, lisans veren olarak ilgili hakları kullanabilir ve üçüncü kişilere lisanslar verebilirsiniz.


Lisans sözleşmelerinin içeriğine bağlı olarak hak devri karşılığı olarak yapılan tek bir ödeme veya dönemsel kira ödemelerine royalty ödemeleri denmektedir. Örneğin, patent hakkınıza ilişkin lisans verdiğinizde lisans süresi boyunca royalty ödemeleri alacak veya tek seferde ilgili royalty ödemesini alabileceksiniz.


Emek, zaman ve para harcayarak yarattığınız buluşunuzu üçüncü kişilerin izinsiz kullanımından korumak, emeğinizin karşılığını almak, teknik ilerlemeye katkıda bulunmak ve gelecekteki yenilikçi buluşlarınız için motivasyon kazanmak istiyorsanız, Regis sizinle!

Comentários


bottom of page