G-B7N2H7TNZP
top of page

İHRACATTA KOSGEB DESTEKLERİKüçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.


KOSGEB KOBİ Şartları

KOBİ’ler “Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

KOSGEB, ihracat yapmak isteyen ve/veya mevcutta ihracat yapan firmaları iki program aracılığıyla desteklenmektedir. Programların başvuru şartları ve destek miktarları birbirlerinden farklılık göstermektedir.


1) Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı (YDP) KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilmesi için gereken desteği sağlamayı, uluslararası alanda rekabet edecek firmaların sayısını arttırmayı, ihracat yapan KOBİ sayısını arttırmayı ve KOBİ’leri e-ticaret/e-ihracat modeline adapte etmeyi beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje 4 aylık dönemlerden oluşmaktadır. Proje süresi 24 ayı aşmamalıdır.

Yurt Dışı Pazar Destek programı başvuru şartları şunlardır:

• Vergi Beyannamesi kapsamında Net Satış rakamı 300.000 TL olmalı

• Yurt içi marka tescil belgesi olmalı

• Orta yüksek – yüksek teknoloji sınıfında veya daha önce ihracat yapmış olmalı


Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında Sağlanan Destekler şunlardır:

• Nitelikli Personel Desteği; İşletmenin ihracat kapasitesini arttırmak ve/veya dış ticaret birimini oluşturmak maksadıyla istihdam edilen personelin giderlerinin %100 oranında geri ödenmesini kapsamaktadır.

• Tanıtım Gider Desteği: İşletmenin yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım, sosyal medya reklamları ücretlerini, katalog,/ broşür basımı giderlerinin %70 oranında geri ödenmesini kapsamaktadır.

• Yazılım Donanım Desteği: İşletmenin ihracat yapmak ve/veya ihracat sürecini hızlandırmak maksadıyla ihtiyacı olan yazılım (dış ticaret yazılımı destek kapsamındayken ERP yazılımları destek kapsamnda değildir.) ve donanım giderlerinin %70 oranında geri ödenmesini kapsamaktadır.

• Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Desteği: İşletmenin yurt dışında katılacağı/katılmak istediği sektör bazlı fuar, müşteri bulma ve/veya müşteri ziyaretleri giderlerinin %70 oranında geri ödenmesini kapsamaktadır.

• Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği: Ürünün ihracatının yapılabilmesi için ithalatçı ülke tarafından talep edilen ve/veya uluslararası sektörel standartları içeren test, analiz ve belge giderlerinin %70 oranında geri ödenmesini kapsamaktadır.

• Hizmet Alım Giderleri Desteği : İhracat yapılması planlanan ülkeyi yakından tanımak maksadıyla satın alınacak hizmetlerin (Pazar araştırma raporu, call center desteği, ambalaj tasarım, numune nakliyesi vd.) giderlerinin %70 oranında geri ödenmesini kapsamaktadır.


2) Uluslararası Kuluçka Merkezi Ve Hızlandırıcı Destek Programı

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sonucunda gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Program iki alt başlıktan oluşmaktadır.


2.1) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı başvurusu yapabilecek kurumlar: üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapabilir.

Kuruluş Ve Donanım Desteği: işletme kuruluş giderleri, bina tadilatı, altyapı, ofis donanımı, yazılım giderleri, yeminli mali müşavirlik, ulaşım giderlerinin %80 oranında geri ödenmesini kapsamaktadır.

Operasyonel Giderler Desteği: kuluçka merkezi kirası, işletim giderleri, tanıtım faaliyetleri giderleri hizmet alım (eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları) giderlerinin %80 oranında geri ödenmesini kapsamaktadır.


2.2) Uluslararası Hızlandırıcı Programı

İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek sağlanmaktadır.

Hızlandırıcı ofis kirası giderleri, eğitim giderleri, danışmanlık giderleri, mentörlük giderleri, iş yönetimi giderleri, hukuk giderleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları giderleri, ulaşım giderleri, konaklama giderleri, yeminli mali müşavirlik hizmetleri giderleri, organizasyonla ilgili genel giderler masraf kalemlerinin %80 oranında geri ödenmesini kapsamaktadır.

Comments


bottom of page