G-B7N2H7TNZP
top of page

Buluşçu ve Buluş SahibiBuluş

Yazımıza ilk olarak buluşu tanıtarak başlayalım. Türk Patent’in tanımına göre buluş; teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan fikir ürünüdür. Ayrıca, aynı teknik problemin her farklı çözümü farklı bir buluştur. Peki buluşu yapan kişi, buluşçu ve buluş sahibi arasındaki fark nedir?


Buluşçu vs. Buluş Sahibi

Buluşçu ile buluş sahibi kavramları çok sık karıştırılan kavramlardır. Bu iki kavram aynı değildir. Buluşçu daima gerçek bir kişi iken buluş sahibi tüzel kişilik olabilir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) 109. Maddesine göre buluşun sahibi, kural olarak buluşçu ve onun halefleridir. Buna bağlı olarak da patent için başvurma hakkı da buluşçuya veya onun haleflerine aittir. Buluş sahibi yani “Owner” buluşçu olmak zorunda değilken, buluşçu yani “Inventor” her zaman buluş sahibi olabilir. Buna göre buluşçu ile buluş sahibi aynı gerçek kişi olabilir. Buluş sahibi, buluş üzerindeki hakların kendisine devrini, buluşçu ile imzalayacağı bir sözleşme ile gerçekleştirebilir. Peki, birden fazla buluşçu varsa ve patent başvurusunda bütün buluşçuların ismi referans gösterilmezse ne olur?


Birden Fazla Buluşçunun Olması Halinde Patent Başvurusu

SMK’nın 112. Maddesine göre başvuru veya patent hakkı birden fazla kişiye aitse, ortaklık ilişkisi eğer var ise imzaladıkları sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Eğer ortada bir sözleşme bulunmuyorsa buluşçuların payları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun paylı mülkiyet hükümlerine göre düzenlenir. Kural payların eşit olmasıdır, herkes kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir, diğer buluşçulara bildirimde bulunduktan sonra buluşu kullanabilir, patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli önlemleri alabilir, üçüncü kişilere karşı patent başvurusundan veya patent hakkının ihlalinden kaynaklanan dava açabilir.


Buluşu yapan buluşçu birden fazla ise ve patent başvurusunda hepsi belirtilmemişse bu durum patent için oldukça tehlikelidir. Çünkü ismi belirtilmemiş buluşçu hak iddiasında bulunarak patentin büyük bir kısmına sahip olabilir.


Doğru Strateji Nedir? Regis Neler Yapabilir?

Yukarıdaki gibi bir olayın yaşanmasını istemiyorsanız bütün buluşçular dikkatlice belirlenmelidir. Bu belirleme yapıldıktan sonra belirlenen her buluşçuyla, patent hakların devri için bir temlik veya devir sözleşmesi imzalanmalıdır. Regis sizler için buluşçuların tespit edilmesinde ve sözleşme aşamasında yardımcı olur. Ardından bütün başvuru ve patent süreçlerini sizler adına yürütür.


Comments


bottom of page