G-B7N2H7TNZP
top of page

Ayırt Edici Bir Marka Nasıl Yaratılır?


Marka, bir iştirakin ürün ve hizmetlerini diğerlerinden ayıran işarettir. O ürün ve hizmetin kaynağını gösterir ve kalitesini garantiler. Dolayısıyla ürün ve hizmetlerin kimliğini oluşturur. Kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak marka olabilir. Kokular, sesler ve renkler de markalar da tescil edilebilmektedir.


Markaların tescil edilebilmesi için, en başta ayırt edici olması gerekir. Ayırt edicilik, diğer markalardan farklı olmak demektir. Bu sayede ürün ve hizmetlerin diğerleriyle karışması engellenir. Tüketiciler bu markaya güvenerek ürün ve hizmetlerinizi tercih etmeye başlar. Markanıza yaptığınız yatırım, tüketici nezdindeki ayırt edicilik ve itibar ve markanızın finansal getirileri marka değerinizi oluşturan en önemli etmenlerdir.


 


Peki, ayırt edici bir marka nasıl yaratılır?


İlk olarak, markanın diğer markalardan farklı işaretlere sahip olması gerekmektedir. Aynı isim veya işaretlerden kaçınılması gerekir. Aksi takdirde ayırt edici bir marka olmayacaktır, dolayısıyla farklı renkler, işaretler, kelimeler vb. kullanılmalıdır. İkinci bir dikkat edilmesi gereken unsur olarak da yaratılan markanın diğer markalara benzememesi gerekmektedir. Burada benzerlikten kasıt da, markadaki sözcükler farklı olabilir ancak markanın sunumu başka markalarla benzemesi halinde yine ayırt edici olmayacağına dikkat çekilmesi gerekmektedir. Yani örneğin farklı bir isimle yaratılmış markayla bir başkasının sunumundaki font, boyut, şekiller ve renk aynıysa doğal olarak iki marka karıştırılabilir. Bu konuda ayırt ediciliğin sağlanması adına pazar araştırması yapılması ve sektöre hakim olunması büyük önem taşımaktadır.


İkinci olarak, hizmete ve özellikle mala uygun olan bir marka yaratarak aynı zamanda malın veya hizmetin sunumunun da marka kapsamında ayırt edici olması gerekmektedir. Burada hizmetin veya malın değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Örneğin kahve paketlenip satılması söz konusuysa, hem satılan mala uygun hem de diğer kahvecilerden farklı bir marka yaratılması gerekmektedir. Farklı işaretler ve ambalajlar bu konuda yardım sağlayacaktır.


Son olarak da kanunda yer alan diğer kriterlere dikkat edilmesi suretiyle, toplumda herkesin kullanımına açık olmayan, dini figürler içermeyen, ahlaka aykırı olmayan, tüketiciyi veya müşteriyi yanıltmayacak ve kamu düzenine aykırı olmayan bir marka olması gerekmektedir. Bu kriterler, kanunda yer almakla birlikte önceki adımlarda bir emekle yaratılan markanın tescil başvurusunun reddedilmemesi için dikkat çekilmesi gereken kriterlerdir.


Ayırt edici marka kullanmanın size pek çok getirisi olacaktır. Örneğin, ayırt edici markanın doğal bir sonucu olarak müşteri, marka sahibinin ürünlerini piyasadaki diğerlerinden ayırabilir ve marka hakkında bir farkındalık oluşturulmuş olacaktır. Pazarlama aracı olarak kullanılır ve marka ile birlikte piyasada rekabet edilebilir hale gelir. Aynı zamanda marka ile birlikte bir itibar oluşacaktır. Marka değerlenebilir bir mülkiyet olarak karşımıza çıkar. Marka değerleme işlemi ile birlikte markanın değeri anlaşılır ve lisans verilebilir, ticari hayatta franchising bakımından büyük bir öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki, markanın değerini artıran unsurlardan biri markanın tescil edilmiş olmasıdır.


*Regis, Türkiye’de ve yurtdışındaki marka tescil süreçlerinizi yürütür ve markanızın değerini artırmak adına danışmanlık hizmeti verir.


Comentários


bottom of page