G-B7N2H7TNZP
top of page

Avrupa Birliği VAT Reform Paketi ve OSS (One-Stop-Shop) ve Import One-Stop-Shop (IOSS) Sistemleri

Güncelleme tarihi: 13 Ağu 2021


Avrupa Birliği (AB) Katma Değer Vergisi (VAT) Reform Paketi 1 Temmuz 2021’den yürürlüğe girmiştir. Söz konusu reform paketi AB içerisinde ve dışarısında yer alan çevrimiçi satıcılardan ve e-ticaret pazaryerlerinden, kurye şirketlerine, gümrük ve vergi idarelerinden, tüketicilere kadar e-ticaret tedarik zincirinde yer alan her aktörü yakından ilgilendiriyor.


150 € üzerindeki Asli Değerdeki Paketlerin İthalatında Mevcut Sistem Yürürlükte Kalmaya Devam Edecektir.

AB’nin yeni VAT Reformu yalnızca 150 € ve altı değerdeki ve ithalatta ÖTV’ye tabi olmayan ürünlerin satışına etki etmekte olup; asli değeri bu eşiğin üzerinde yer alan gönderimler için eski VAT uygulamaları yürürlükte kalmaya devam edecektir. Yani AB dışından AB’ye 150 € ve üzeri asli değere sahip gönderimlerde ürünlere VAT ithalat sırasında gümrükten geçiş anında uygulanmaya devam olunacaktır.


AB İçinde Gerçekleşen Çevrimiçi Satışlar için Birlik Çapında Değerlendirilen VAT Eşiği Getirilmiştir.

Eski sistemde ülkeden ülkeye değişen VAT eşikleri sona ermiş olup, AB genelinde e-ticaret için 10.000 € değerinde bir yeknesak eşik belirlenmiştir ve AB içi bir Üye Ülkeden diğer Üye Ülkedeki tüketicilere satışlarda bu eşiğin bir defa aşılmasıyla tüm AB çapında VAT’ye tabi olunacaktır. Ayrıca 10000€ değerindeki eşik, satıcıların 2020 mali yılı içerisindeki toplam satış gelirleri esas alınarak belirlenecek olduğundan, birçok e-ticaret satıcısı hâlihazırda bu eşiği farkında olmadan aşmış ve tüm AB çapında, AB içi mesafeli satışlar açısından VAT yükümlüsü olmuştur.


İşte bu geniş VAT yükümlülükleri, One Stop Shop (OSS) adı verilen bir elektronik arayüz üzerinden gerçekleştirilebilecektir. OSS sistemine kayıt için AB’de kurulu bir şirkete sahip olunması da zorunlu değildir. Bir AB üyesi ülkede üçüncü partiler aracılığıyla veya kendi imkânlarıyla ürün depolayan ve bu depodan bir başka Üye ülkedeki tüketicilere satış gerçekleştiren satıcılar da OSS sistemine kayıt olarak AB içi satışlarını bu sistem üzerinden kolayca beyan edebileceklerdir.


 


AB’ye ithal edilen 150 € ve altı asli değerdeki özel tüketim vergisine tabi olmayan gönderimlerde Import One Stop Shop (IOSS) sistemi üzerinden VAT yükümlülükleri gerçekleştirilebilecektir.

AB’ye ithalatta var olan VAT yükümlülüklerinin daha az karmaşık biçimde yerine getirilebilmesi için 150 € ve altı asli değerdeki paketler için IOSS sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem üzerinden AB’ye ithalat gerçekleştiren satıcılar AB’ye ithal ettikleri 150€ altı asli değerdeki ürünleri için VAT beyannamelerini ve VAT ödemelerini kolayca IOSS arayüzünden gerçekleştirebileceklerdir. Amazon ve Etsy gibi e-ticaret pazaryerleri ise satışlarına aracılık ettikleri satıcıların 150 € ve altı değerdeki satışlarını satıcı adına bildirmekle yükümlü olacaklardır. Bu kapsamda satıcıların ayrıca IOSS’e kaydolmasına gerek kalmayıp, bu platformlar tarafından kendilerine sağlanacak olan IOSS numarasıyla ithalatlar gerçekleştirilebilecektir.


Bu sistemin e-ihracatta sağladığı en önemli avantaj ise ürünün doğrudan Avrupalı tüketiciye AB dışından gönderilmesinde VAT yükümlülükleri sebebiyle ürünlerin gümrükte durdurulma veya tüketiciye ürünü satın alırken öngöremeyeceği VAT yansıtılması gibi problemlerle karşılaşılmayacaktır. IOSS sistemine kayıt zorunlu olmamakla birlikte; IOSS kullanan satıcılar, gönderimlerinde tüketiciye KDV dâhil nihai fiyatı yansıttığından tüketici tarafından daha cazip bulunacatır. Tüketiciler, beklenmedik yükümlülükler ve ürünlerin gümrükte bekletilmesi riskleriyle karşılaşmak istemeyeceklerinden uzun vadede IOSS sistemini kullanmayan satıcılardan alışveriş yapmamayı tercih edeceklerdir.


Regis, e-ihracat faaliyetlerinizde kendi tecrübelerini, uluslararası iş ortaklarının saha desteğiyle harmanlayarak e-ticaretteki aktörleri vergisel ve hukuksal uyum anlamında en doğru çözümlere ulaştırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.


Commenti


bottom of page