G-B7N2H7TNZP
top of page
Image by Patrick Fore

Patent - Faydalı Model

Nedir?

Sınırlı bir süre ve yer için patent sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel hakkıdır. Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. Patentin koruma süresi 20 yıldır.

Regis Neler Yapar?

Patente konu olabilen buluşların başvuruya ve diğer işlemlere ilişkin sürecin tamamında gerekli işlemleri yerine getirir.

Başvuru

Başvuru

icon-02.png
Nedir?

Buluşun korunması adına, koruma istenen kurum nezdinde başvuru yapılacaktır. Başvuruda, başvuru formu, tarifname, istemler, özet, başvuru ücreti ve eğer varsa buluşa ilişkin resimler yer alacaktır.

Regis Neler Yapar?

Regis, patent başvurusunda yer alacak istemler üzerinde çalışır, başvuru formu ve diğer formları hazırlar, başvuru işlemlerinden sonrasını da takip eder.

Regis, eğer patent hakkı sahibinin patent konusuyla veya değişiklik yapılması istenen kısımlar varsa, itiraza ilişkin süreci yönetir.

İtiraz

Nedir?

Patentin verilmesi kararının bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde itiraz formuyla birlikte itiraz ücretini ödeyerek üçüncü kişiler patente itiraz edebilir.

İtiraz
Regis Neler Yapar?
Karşı Görüş

Karşı Görüş

Nedir?

Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir. Başvuru sahibi karşı görüşlerini bir talep formu ile Kuruma bildirebilir.

Regis Neler Yapar?

Regis, gerekli olması halinde karşı görüşü hazırlar, gereken belgelerin temini için yönlendirir ve araştırma raporu sonrasında karşı görüşü kuruma gönderir.

bottom of page