G-B7N2H7TNZP
top of page

Acerca de

Image by Patrick Fore

Çerez Politikası

Regis Patent ve Marka Danışmanlığı (“REGIS”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat uyarınca veri sorumlusu olup, REGIS Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerinizi, metin kapsamındaki amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak işlemektedir. Kişisel verilerinizin toplanma ve işlenme biçimine ilişkin bilgi sahibi olabilmek için lütfen Aydınlatma Metni'mizi okuyunuz.

REGIS, kullanıcı ve üyelerinin dijital deneyimlerini kolaylaştırmak ve iyileştirmek amacıyla çerezlerden (cookie) faydalanmaktadır. Çerezler, bir web sitesinin tarayıcınızdan; bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük veri parçalarıdır.  Çerezler sayesinde cihazınızın ve regispatent.com’u kullanım amacınızın tespit edilmesi sağlanır. Çerezlerin toplanması, saklanması ve işlenmesine ilişkin gerekli teknik ve idari veri koruma tedbirlerini aldığımızı belirtmek isteriz.

regispatent.com üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin, işlevsel ve analitik çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınız üzerinden, aşağıda yer verilen talimatları izleyerek çerezleri kaldırabilirsiniz.  Bu durumda, regispatent.com’a erişiminiz kısıtlı biçimde devam edecektir.

REGIS, çerezleri çevrimiçi deneyiminizin kişiselleştirilmesi amacıyla kullanmaktadır. Bu sayede, regispatent.com’un nasıl, ne kadar sürede kullanıldığı ve hangi hizmetlerin ağırlıklı olarak tercih edildiği tespit edilebilir. Veri güvenliğini temin etmek adına birtakım adres bilgileri kayıt altına alınarak diğer kullanıcılara güvenli bir web sitesi deneyimi sunulur.

Regispatent.com’u ziyaretinizde veya kullanımınızda çerezler, cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak saklanmaktadır. Kullanılan çerez türleri aşağıdaki gibidir:

 • Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur.

 • Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

 • Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir.

 • İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere verdiğiniz izinleri denetleyebilir veya kaldırabilirsiniz:

Google Chrome: REGIS’ın website adresi yanında yer alan kilit ikonuna tıklayarak "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın “Araçlar” bölümünde yer alan “Güvenlik” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızın “Seçenekler” sekmesinde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” kısmından çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Safari: Tarayıcınızın “Ayarlar” bölümünde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

İlgili haklarınızın kullanımına ilişkin detaylara REGIS Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilirsiniz. Soru ve taleplerinizi iletisim@regispatent.com adresine iletebilirsiniz.

İşbu Çerez Politikası, web sitesi üzerinde yapılan güncelleme ve değişiklikleri takiben güncellenebilir. Gerçekleşebilecek güncellemeleri işbu metin üzerinden takip edebileceğinizi bildirir, iyi çalışmalar dileriz.

bottom of page