G-B7N2H7TNZP
top of page
Image by Patrick Fore

Belgelendirme

Nedir?

Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü uyarınca, ürün veya hizmetlere ilişkin veya firmanızda birim bazında denetim yapılması, risk faktörlerinin tespit edilmesi ve veri koruma ilkelerinin belirlenmesi gerekir.

Regis Neler Yapar?

Sistem ve Ürün Belgelendirme işlemlerinizi konusunda alanında uzman kadrosu ile yürütür.

ISO 9001  >  ISO 27001   ISO 10002  >  ISO 1400 >  ISO 45001  >  ISO 22000  >  ISO 13485  >  ISO 22301  >  ISO 28001

ISO 9001

ISO 9001

icon-05.png
Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri memnuniyetinin sağlanması için uygulanan, üretilen ürün veya hizmetlerin uluslararası kabul edilmiş yönetim sistemi gereklerine uygunluğu amacıyla benimsenmiş bir sistemdir. ISO 9001 özellikle inşaat, bilişim, medikal, gıda, otomotiv ve benzeri hizmetler için gereken bir belgedir.

Regis Neler Yapar?

REGİS, ISO 9001 belgelendirme sürecini gerekli denetim ve dokümantasyonu sağlayarak yönetir. Sertikasyon dahil olmak üzere, ihtiyaçlarınız dahilinde sistem danışmanlığı sağlar.

REGİS tecrübeli kadrosu ile birlikte özellikle bilişim sektöründe faaliyet gösterip kamu hizmetlerine yardımcı olan bilgisayar yazılım veya donanım alanındaki firmalar için ISO 27001 Belgelendirme süreçlerini yürütür. Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirir.

ISO 27001

Nedir?

ISO 27001, kurum ve şirketlerin sahip olduğu elektronik, sözlü veya yazılı bilgilerin korunması başta olmak üzere müşteri memnuniyetinin arttırılması için gerekli olan bir yönetim sistemidir. Şirketin özellikle bilgi güvenliği sistemlerinin gerekli korumayı sağladığı anlamına gelen ISO 27001, sizleri risk altına alan siber saldırılara, yetkisiz erişimlere, çalışan kaynaklı sızıntılar gibi tehditleri tanımlamak, değerlendirmek ve var olan bu tehditleri yok etmek için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını amaçlayan bir risk yönetim sürecidir.

ISO 27001
Regis Neler Yapar?
ISO 10002

ISO 10002

Nedir?

ISO 10002 Müşteri memnuniyetini, sadakatini ve müşteri sayısını arttırmak için önemli bir belgelendirme sürecidir. Müşterilerinizin görüş ve düşüncelerinize önem verdiğiniz, diğer şirketlere göre fark yaratmak ve sürekli gelişmekte olan bir süreç ISO 10002 belgelendirmesi ile sağlanabilir.

Regis Neler Yapar?

REGİS, danışmanlık verdiği özel veya kamu kurum ve kuruluşlara ISO 10002 belgelendirme hizmetini verir. Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi amacıyla gerekli dokümantasyon, sertifikasyon ve denetim süreçlerini tamamlar.

ISO 1400

Nedir?

ISO 14001, firmaların ve kamu kuruluşlarının, şirketlerin çevreye verdikleri veya vermeleri olası zararla sürece yayarak azaltılması; mümkünse kaldırılması için geliştirilmiş bir belgelendirmedir. Şirketlerin hammadde aşamasından son kullanıcıya ulaşan aşamaya kadar geçen süreç içerisinde çevresel unsurların belirlenmesi ile gerekli görülen araştırma ve önlemlerin gerçekleştirilmesi ile riskler ve tehditlerin en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını ifade eder.

Regis Neler Yapar?

Regis, çevresel performans artışı, çevre konusundaki yasalara ve mevzuata uyum, ulusal ve uluslararası pazarda tanınmışlık sağlanması, organizasyonun prestijinin artması, bilinci tüketicilere erişebilme gibi avantajları ISO 14001 belgesi ile sunar. Özellikle metal, kozmetik, kimyasal, gıda, inşaat, kimyasal, medikal alanları ile ilgilenen firmaların prestijlerini arttıracak bu belge ile ulusal ve uluslararası piyasada öne çıkmak mümkündür.

ISO 1400
ISO 45001

ISO 45001

Nedir?

ISO 45001 Sertifikası, çalışanları, ziyaretçileri, müşterileri işle ilgili kaza ve hastalıklardan korunması için verilerin, uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarıdır. Bu belge çalışanların ve işletmelerin geri döndürülemez hasarlara neden olabilecek tüm faktörleri minimum seviyeye indirgemek için geliştirilmiş bir standarttır. ISO 45001 Sertifikası, ISO 9001 ve ISO 14001 dahil olmak üzere birçok farklı yaklaşımı yakından inceleyen sağlık ve güvenlik yönetimi uzmanlarının komisyon çalışmaları sonucu oluşmuştur. ISO 45001 OHSAS 18001 gibi güvenlik standartlarının yanı sıra ILO’nun çalışma standartları ve yönergeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Regis Neler Yapar?

REGİS tecrübe ve bilgisi ile alanında en uzman ekibiyle birlikte ISO 45001 Uluslararası standartları sağlamanıza yardımcı olur. Özellikle makine, kimyasal, inşaat gibi risklerin yüksek olduğu alanlarda hizmet sunan firmaların adeta bir ihtiyacı olan bu belge kapsamında standartları sağlayabilirsiniz

ISO 22000 

Nedir?

Günümüzde sağlığın en önemli unsurlarından biri gıda güvenliği olup, üretici firmaların son tüketiciyle buluşurken belli standartları sağlaması gerekir. Firmasında devamlı olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapıp sattığı her üründe kaliteden taviz vermeden güvenliği sağlamak isteyen bir yönetici Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni (HACCP) işletmesine kurmak, devamlılığını sağlamak ve desteklemekle yükümlüdür.

Regis Neler Yapar?

Regis, firmanızın müşteri memnuniyetini sağlamak, güvenli gıda tüketimi için gerekli şartları yerine getirmek, kanunu izinler çıkartarak ihalelere girmeyi kolaylaştırmak, kaynakların etkili ve verimli kullanımı ile maliyetleri düşürmek için sizlere danışmanlık hizmetlerini sunar. Bu kapsamda, risk analizleri, kritik noktaları belirleyerek, düzeltici faaliyetleri oluşturarak ve kontrol altında bulunmayan yerleri denetleyerek gerçekleştirir. Regis, ISO 22000 standartlarının yerine getirilmesi hizmetini özellikle gıda, yem, çiftçi, kasap, gıda servisi, hazır yemek yani doğrudan gıda hizmetleri ile ilgilenen firmalara sunmaktadır.

ISO 22000
ISO 13485

ISO 13485

Nedir?

ISO 9001 standartlarını temel alan ISO 13485, tıbbı cihazların üretim sürecine ilişkin standartları içerir. Tıbbi cihaz üreticileri, yasal yükümlülükleri gereğini yerine getirme, firma veya kurum içi verimliliği arttırma, müşteri memnuniyetini sağlama adına kalite sistemi kurma ve belgelendirmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

Regis Neler Yapar?

Regis, özel veya kamu sağlık kuruluşlarına, medikal firmalara, tıbbi cihaz üretim veya faaliyet gösteren firmalara; tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması, risklerin azaltılması, müşterinin güvenilir tıbbi cihazlara ulaşması amacıyla hizmet gösterir.

ISO 22301

Nedir?

ISO 22301, firmaların iş sürekliliğini sağlaması amacıyla gerekli bir belgedir. Bu belge, standardı sağlayan firmaların ürün ve hizmetlerine ilişkin iş sürekliliğinde yaşanan kesintilere karşı aksiyon almak için önem arz eder.

Regis Neler Yapar?

Regis, firmanızın iş alanı ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirler. Bunlara karşı çözüm önerileri sunar. ISO 223001 standartlarını yerine getirerek işletmenizin iş sürekliliğini sağlamaya ve itibarını korumaya yardımcı olur.

ISO 22301
ISO 28001

ISO 28001

Nedir?

ISO 28001 standardı, tedarik zinciri güvenliği için sağlanması gereken standartları kapsar. Tedarik zincirinde meydana gelebilecek risk ve tehdit olasılıklarını kontrol altına almasını sağlar. Finans, bilgi yönetimi ve üretim tesisleri başta olmak üzere, tedarik süreçleri kapsamındaki şartları düzenler.

Regis Neler Yapar?

tesis veya araçlara yapılabilecek kasıtlı eylemler sonucunda zarara uğrama ihtimalinin; kuruluş araçlarının kötü niyetli eylemlerde kullanılmasının; zarar verme maksatlı eylemlerin ortadan kaldırılmasını sağlayan ISO 28000 standartlarının sağlanması için danışmanlık verir. Bu faaliyet, ürün ve hizmet sağlanan şirketlere ve müşterilere güven telkin eder.

Ürün Belgelendirme

Nedir?

Ürün Belgelendirme, ürünlerin ulusal ve uluslararası standartlarda belli kalite şartlarını sağladığını gösteren bir faaliyettir. Bu sayede personel ve müşteriler, ürün ve hizmetlerin kalitesinin tescilli olduğunun bilinciyle hareket ederler. Araştırmalarda, belgelendirilmiş ürünlerin tüketiciler tarafından daha sık tercih edildiği ve onları ürün bağlılığına sevk ettiği görülmektedir.

Regis Neler Yapar?

Regis, TSE standartlarının sağlanması için gerekli denetim, danışmanlık ve dokümantasyonu sağlar. Aşağıdaki ürün belgeleri kapsamında çalışmalarını kısa sürede ve düşük maliyetle yürütür.

Regis'in Sağladığı Ürün Belgeleri

CE Belgesi

G İşaretleme

TSE Belgesi

Helal Gıda Belgesi

Kosher Belgesi

GHP – Gıda Hijyen Belgesi

Ürün Belgelendirme
bottom of page